اهـداف
  • استفاده بهينه ازمنابع وتوسعه زنجيره ارزش سازبا بهرگيري از شيوه هاي نوين مديريت
  • حضور موثر در عرصه هاي داخلي و منطقه اي 
  • جذب و رشد نيروهاي متخصص در شرکت از طريق آموزش
  • اجراي موفقيت آميز پروژه ها از طريق برنامه ريزي دقيق, ارتقاءکيفيت و کاهش هزينه ها
  • بکارگيري شيوه هاي نوين در ارائه خدمات به مشتريان با کيفيت مطلوب
  • حفظ و افزايش منافع صاحبان سهام ، شركا و سرمايه گذاران
آدرس:
ایران، تهران، خیابان ولی عصر،
روبروی جام جم،خیابان پروین،
پلاک 46، واحد 2 شرقی

تلفن:
02126218300

فکس:
02122036046

info [at] parsieh [dot] com
شرکت عمران و توسعه مانا
(سهامی خاص)

شرکت توسعه تجارت روناک
(سهامی خاص)

شرکت کشت و صنعت رشتاک
(سهامی خاص)

شرکت پارسیه تریدینگ دبی